FAQ SAPS | Soalan Berkaitan Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah

FAQ SAPS | Soalan Berkaitan Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah
FAQ SAPS | Soalan Berkaitan Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah
 

 

Sistem ini lebih dikenali sebagai SAPS kini juga ditambah sebagai SAPSNKRA, oleh kerana penamaan semula, alamat capaiannya juga berubah kepada ( SAPS ) NKRA sapsnkra.moe.gov.my.
Sistem Analisis Peperiksaan NKRA atau SAPSNKRA merupakan  Sistem berpusat untuk segala penyataan peperiksaan bagi memudahkan proses menyimpan data peperiksaan semasa pelajar serta memudahkan penyemakan oleh pihak atasan ataupun pihak ibu bapa.
Sistem sapsnkra ini meningkatkan akses kepada semua kakitangan pendidikan untuk terus menyimpan data peperiksaan serta memudahkan urusan penilaian peperiksaan serta analisis untuk memperlihatkan kemajuan pelajar dalam pendidikan.

Sistem ini juga direka bagi mengurangkan masalah dalam meminta data peperiksaan sekolah. SAPS ini juga boleh dijadikan penunjuk aras kepada pihak pengurusan melalui analisis TOV ( Take Of Value ), ETR ( Expected Target Result ) dan AR ( Actual Result ).

FAQ SAPS | Soalan Berkaitan Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah by EduWeb SGO