Contoh INTERAKSI DALAM BILIK DARJAH

Definisi
Interaksi ~ satu process saling bertindak antara individu dengan pihak atau individu lain dengan pihak atau individu lan dengan alam sekitarnya.
Bilik darjah ~ tempat process pengajaran dan pembelanjaran berlaku.

 

CONTOH-CONTOH INTERAKSI
Contoh–contoh interaksi yang boleh berlaku dalam bilik darjah ialah seperti berikut:
(i) Apabila guru bercakap dengan murid-muridnya.
(ii) Apabila murid-murid bercakap antara satu sama lain.
(iii) Apabila murid-murid membuat soalan daripada buku kerja mereka.
(iv) Apabila seorang murid membuat pembentangan projek sejarahnya melalui satu persembahan Power Point.

Menurut Flander(1970), terdapat tigajenis interaksi dalam bilik darjah iaitu:
(a) interaksi di antara individu
(b) interaksi di antara dengan alam sekitar.

Interaksi di antara individ dalam bilik darjah boleh dibahagikan kepada tiga Jenis iaitu:-

(a) Percakapan guru

(i) Pengaruh langsung
~ secara bersyarah (memberi arahan & mengkritik)
~ adalah satu hala sahaja & penglibatan murid-murid adalah pada tahap minima.
(ii) Pengaruh Tidak langsung
~ Secara menyoal (menerima perasaan & memberikan dorongan)
~ untuk membina suasana interaksi yang positif di dalam bilik darjah.

(b) Percakapan murid

Pelbagai hala
~ Terdiri daripada tndas balas & respon murid
di mana mereka mengambil inisiatif sendiri
untuk melibatkan diri dalam process
pengajaran dan pembelanjaran.
~ Terdapat perbincangan sktif antara guru
dengan murid & murid dengan murid.

(c) Kesenyapan

~ Secara senyap (kerana kekeliruan berlaku di
antara pihak guru dan murid)
~ Untuk memhentikan gangguan komunikasi di
antara guru murid