CIRI-CIRI PEMBELAJARAN MASTERI

Pembelajaran Masteri mempunyai ciri-ciri seperti berikut:
1. Hasil pembelajaran perlu ditentukan.
2. Hasil pembelajaran disusun mengikut hierarki atau unit pembelajaran.
3. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran hendaklah bermakna, berkesan, menarik dan menyeronokkan.
4. Penilaian berdasarkan Ujian Rujukan Kriteria (URK).


5. Bahan pengajaran dan pembelajaran berkesan.
6. Murid perlu menguasai 80 peratus aras masteri yang ditetapkan sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang baru.
7. Aktiviti pemulihan dilaksanakan untuk murid yang belum menguasai aras masteri.
8. Aktiviti pengayaan dilaksanakan untuk murid yang telah mencapai aras masteri.