CARA MEWUJUDKAN INTERAKSI YANG BERKESAN DALAM BILIK DARJAH


Cara-cara yang boleh digunakan untuk mewujudkan interaksi yang berkesan dalam bilik darjah iaitu;-

  1. Mengadakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menggalakkan interaksi dua hala.
  2. Menggunakkan strategi pengajaran koperatif dan kolaboratif.
  3. Memastikan yang penglibatan murid sangat tinggi dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
  4. Menggunakan banyak alat bantuan mengajar yang menarik dan canggih.
  5. Memberikan ganjaran atau peneguhan mengajar yang menarik dan canggih.
  6. Memberikan ganjaran atau peneguhan positif jika murid melibatkan diri secara aktif dalam process pengajaran dan pembelajaran.
  7. Menunjukkan gaya kepimpinan yang bercorak demokratik dalam pengurusan dalam bilik darjahnya dimana terdapat suasana sesio-emosi yang sihat serta perhubungan yang rapat antara guru dan murid-murid.
  8. Pendengar yang baik dan mengelakkan daripada menonjolkan pandanagn kendiri.
  9. Bersifat peramah dan mengaplikasikan konsep peneguhan positif di dalam bilik darjah.
  10. Memikirkan strategi pengajaran yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan lagi interaksi murid-murid di dalam bilik darjah.