CADANGAN-CADANGAN MENGATASI MASALAH DISIPLIN

 • Memastikan semua murid sentiasa memenuhi masa mereka dengan tugasan yang berfaedah.
 • Mewujudkan suasana sosioemosi yang sihat supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan licin.
 • Mempelbagaikan kaedah pengajaran serta banyak menggunakan alat bantu mengajar.
 • Menghormati murid-murid seperti manuasia biasa. Layanan baik yang diberikan akan merapatkan hubungan guru dan murid.
 • Memberi perhatian terhadap perbezaan individu.
 • Memberi pujian kepada murid yang menyiapkan tugasan dengan baik. Perasaan Berjaya dan diiktirafkan akan mengurangkan masalah disiplin.
 • Bersifat adil, tegas dan tekal ketika menyelesaikan masalah disiplin. Guru tidak harus menggunakan ugutan.
 • Berjenaka pada masa yang sesuai.
 • Teknik pengajaran yang berpusatkan guru perlu berubahkepada teknik berpusatkan murid-murid agar keperluan mereka dapat dilayani. Aktiviti yang dirancangkan hendaklah menarik minat serta menyeronokkan mereka.
 • Bahan pengajaran yang disediakan oleh guru perlulah sesuai dengan kebolehan murid-murid, tidak terlalu susah sehingga dengga mengecewakan mereka dan tidak terlalu mudah sehingga tidak mencabar langsung.
 • Penggunaan alat bantu mengajar perlu digiatkan oleh guru.
 • Bilangan pelajar harus dikekalkan kepada 35 orang dalam satu kelas.
 • Aras aspirasi bagi setiap murid perlulah realistik. Murid-murid berbeza dari segi kebolehan, minat dan bakat. Oleh itu, guru perlu menggalakkan murid-murid agar bersaing dengan dirinya sendiri dan bukan dengan murid-murid yang lain.
 • Hukuman dera tidak seharusnya digunakan.
 • Cuba meluangkan masa untuk mendengar masalah murid. Sesi kaunseling harus dijalankan.
 • Keadaan fizikal bilik darjah yang sesuai patut diwujudkan.