Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Untuk Pembelajaran Masteri

 • Bahan pengajaran dan pembelajaran adalah penting untuk pembelajaran masteri kerana:
 1. Pelajaran akan lebih menarik dan menyeronokkan.
 2. Pelajar dapat memahami dan mengingat apa yang diajar.
 1. Bahan pengajaran dan pembelajaran terdiri daripada:
  1. Bahan bercetak
  2. Alat pandang dengar
 2. Bahan bercetak meliputi:
  1. Buku teks dan buku rujukan
  2. Dokumen kurikulum
  3. Majalah
  4. Risalah
  5. Akhbar
 3. Alat pandang dengar terdiri daripada:
  1. “Hardware”: seperti TV, radio kaset, perakam video, projektor, komputer, printer.
  2. “Software”: adalah bahan yang digunakan dengan “hardware” seperti pita video, pita kaset, filem slaid, transparensi, disket. Ia juga termasuk bahan visual seperti carta, gambar, pita dan kad imbasan.
  3. Bahan 3-Dimensi: seperti glob, model, bongkah, spesimen dan bahan permainan.
 4. Sesetengah bahan pengajaran dan pembelajaran itu:
  1. Dibekalkan oleh Kementerian pendidikan.
  2. Boleh dibeli dalam pasaran.
  3. Boleh dibuat oleh guru dan pelajar.
  4. Bolah didapati dengan percuma.
 5. Bahan pengajaran dan pembelajaran itu perlu diurus dengan baik dengan:
  1. Menggredkan bahan itu mengikut tahun dan kebolehan pelajar.
  2. Menyusun dan menyimpan bahan itu di tempat yang sesuai.
  3. Mengadakan sistem klasifikasi, sistem katalog, sistem pinjaman dan sistem merekod yang baik.