Senarai Mata Pelajaran Sekolah Rendah

Senarai Matapelajaran Sekolah Rendah
Senarai Matapelajaran Sekolah Rendah

Pendidikan sekolah rendah mengambil masa enam tahun. Kanak-kanak selalunya memulakan pendidikan sekolah rendah ketika berumur tujuh tahun. Pendidikan sekolah rendah merupakan kesinambungan kepada pendidikan prasekolah.

Selain daripada membaca menulis dan mengira, mereka akan didedahkan kepada subjek-subjek lain seperti sains, pendidikan jasmani dan pendidikan Islam, pendidikan moral dan lain-lain lagi.

Disini, SGO akan cuba kongsikan Senarai Mata Pelajaran Sekolah Rendah yang mungkin ramai dikalangan ibu bapa yang masih belum tahu. Hal ini kerana ada beberapa mata pelajaran yang masih baru di perkenalkan sebagai contohnya ialah :

1. Subjek Reka Bentuk Teknologi ( RBT)
2. Subjek Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
3. Sejarah (SJR)

Sehubungan dengan itu, mari kita teliti senarai mata pelajaran sekolah rendah mengikut tahun.

Senarai Mata Pelajaran Tahun 1 KSSR


1. Bahasa Melayu
2. Matematik
3. Bahasa Inggeris
4. Dunia Sains & Teknologi
5. Pendidikan Islam
6. Pendidikan Moral
7. Pendidikan Seni Visual
8. Pendidikan Kesihatan
9. Pendidikan Jasmani
10. Dunia Muzik
11. Bahasa Arab
12. Bahasa Tamil (SJKT)
13. Bahasa Cina (SJKC)

Senarai Mata Pelajaran Tahun 2 KSSR


1. Bahasa Melayu
2. Matematik
3. Bahasa Inggeris
4. Dunia Sains & Teknologi
5. Pendidikan Islam
6. Pendidikan Moral
7. Pendidikan Seni Visual
8. Pendidikan Kesihatan
9. Pendidikan Jasmani
10. Dunia Muzik
11. Bahasa Arab
12. Bahasa Tamil (SJKT)
13. Bahasa Cina (SJKC)

Senarai Mata Pelajaran Tahun 3 KSSR


1. Bahasa Melayu
2. Matematik
3. Bahasa Inggeris
4. Dunia Sains & Teknologi
5. Pendidikan Islam
6. Pendidikan Moral
7. Pendidikan Seni Visual
8. Pendidikan Kesihatan
9. Pendidikan Jasmani
10. Dunia Muzik
11. Bahasa Arab
12. Bahasa Tamil (SJKT)
13. Bahasa Cina (SJKC)
14. Bahasa Iban

Senarai Mata Pelajaran Tahun 4 KSSR


1. Bahasa Melayu
2. Matematik
3. Bahasa Inggeris
4. Sains
5. Pendidikan Islam
6. Pendidikan Moral
7. Pendidikan Seni Visual
8. Pendidikan Kesihatan
9. Pendidikan Jasmani
10. Muzik
11. Bahasa Arab
12. Bahasa Tamil (SJKT)
13. Bahasa Cina (SJKC)
14. Bahasa Iban
15. Sejarah
16. Teknologi Maklumat & Komunikasi
17. Reka Bentuk Teknologi

Senarai Mata Pelajaran Tahun 5 KSSR


1. Bahasa Melayu
2. Matematik
3. Bahasa Inggeris
4. Sains
5. Pendidikan Islam
6. Pendidikan Moral
7. Pendidikan Seni Visual
8. Pendidikan Kesihatan
9. Pendidikan Jasmani
10. Muzik
11. Bahasa Arab
12. Bahasa Tamil (SJKT)
13. Bahasa Cina (SJKC)
14. Bahasa Iban
15. Sejarah
16. Teknologi Maklumat & Komunikasi
17. Reka Bentuk Teknologi

Jika dilihat senarai mata pelajaran di sekolah rendah ini pasti ramai ibu bapa mula sedar bahawa pendidikan di Malaysia sangat mencabar guru-guru dan anak-anak. Apa yang penting, subjek baru yang di perkenalkan itu pastinya bermatlamat kearah pelaksanaan Dasar Baru Pendidikan Negara bagi melahirkan modal insan yang hebat!

Senarai Matapelajaran Sekolah Rendah by Sistem Guru Online EduWeb SGO