Dasar Baru KPM | Matlamat, Visi dan Misi KPM

Dasar Baru KPM | Matlamat, Visi dan Misi KPM
Dasar Baru KPM | Matlamat, Visi dan Misi KPM
 
VISI DAN MISI KPM YANG BARU

 

Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri Bil.7 / 2013 yang diadakan pada 27 September 2013 telah membuat pemilihan visi dan misi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang baru.
Visi dan misi KPM yang baru adalah seperti berikut:-

VISI

“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera”
MISI
“Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara”
 
Disini dikongsikan juga ” Dasar Baru Pendidikan di Malaysia oleh KPM”. 
MATLAMAT
Melahirkan
bangsa
Malaysia yang taat setia
dan
bersatu
padu.Melahirkan
insan
yang beriman,
berakhlak
mulia,
berilmu,
berketerampilan
dan
sejahtera.Menyediakan
sumber
tenaga
manusia
untuk
keperluan
kemajuan
negara.Memberi
peluang-peluang
pendidikan
kepada
semua
warganegara
Malaysia
IMBASAN SEJARAH

 

Penyata Razak 1956 dan Ordinan Pelajaran 1957 – Zaman Pengukuhan

 • Pembentukan satu sistem pendidikan kebangsaan
 • Pengakuan matlamat akhir Bahasa Malaysia menjadi bahasa pengantar utama
 • Permulaan kurikulum yang berorientasikan alam sekeliling Malaysia
 • Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua

Laporan Rahman Talib dan Akta Pelajaran 1961 – Zaman Kemaskini

 • Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca, menulis dan mengira
 • Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini
 • Penegasan kepada kurikulum ala Malaysia
 • Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan, akademik dan vokasional
 • Peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun
 • Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran keseluruhan

Ciri-ciri Laporan Kabinet 1979

 • Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca, menulis dan mengira
 • Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini
 • Penegasan kepada kurikulum ala Malaysia
 • Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan, akademik dan vokasional
 • Peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun
 • Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran keseluruhan

Rang Undang Undang Pendidikan 1995

 • Sistem pendidikan kebangsaan dicorakkan untuk menghasilkan pendidikan bertaraf dunia dari segi kualiti untuk mencapai aspirasi negara
 • Falsafah Pendidikan Negara dijadikan landasan kepada dasar pendidikan kebangsaan
 • Tempoh pendidikan rendah adalah antara 5-7 tahun
 • Pendidikan prasekolah sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan
 • Pendidikan teknik & politeknik dipertingkatkan
 • Peruntukan diadakan bagi mengawal selia pendidikan swasta
Dasar Baru KPM | Matlamat, Visi dan Misi KPM by SGO