RPT Tahun 4 KSSR Teknologi Maklumat & Komunikasi TMK

RPT Tahun 4 KSSR Teknologi Maklumat & Komunikasi
RPT Tahun 4 KSSR Teknologi Maklumat & Komunikasi

RPT atau Rancangan Pengajaran Tahunan merupakan satu perkara wajib untuk guru sebagai rujukan membuat Rancangan Pengajaran Harian RPH. Oleh sebab itu, ianya salah satu komponen wajib yang mesti guru-guru miliki mengikut subjek yang diajar.

Disini SGO kongsikan RPT Tahun 4 KSSR Teknologi Maklumat & Komunikasi. Semoga perkongsian ini bersama-sama dimanfaatkan bersama. Jika ada masalah boleh hubungi kami. Terima kasih.


DOWNLOADRPT Tahun 4 KSSR Teknologi Maklumat & Komunikasi Uploaded by EduWeb SGO

Exclusive Untuk Ibu Bapa, Guru dan Murid Sertai Kami

RPT Tahun 4 KSSR Teknologi Maklumat & Komunikasi TMK
4/ 5
Oleh