Telegram Nota & Soalan

Perbezaan Dasar KBSR dan Dasar KSSR

Perbezaan Dasar KBSR dan Dasar KSSR
Perbezaan Dasar KBSR dan Dasar KSSR
Mengikut pemerhatian secara rawak, masih ramai di kalangan guru yang tidak mengetahui secara tepat perbezaan antara KBSR dan KSSR. Hal ini kerana masih ramai guru yang tidak mengambil cakna akan perubahan Dasar Baru KPM mengenai KSSR ini. Ini tidak boleh disalahkan guru, kerana tugas guru sekarang tidak diakui sangat mencabar kerana masih dalam proses penyesuaian perubahan pelbagai dasar dan kurikulum.

Berikut SGO membuat jadual secara mudah Perbezaan Dasar KBSR yang lama dengan Dasar KSSR yang baru. Semoga bermanfaat.

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)
Kurikulum Standard Sekolah Rendah
(KSSR)
 Reka bentuk kurikulum berasaskan tiga bidang :
Komunikasi Manusia dan alam sekeliling Perkembang diri Individu

 Reka bentuk kurikulum berasaskan enam tunjang :
Komunikasi Kerohanian, sikap dan nilai Kemanusiaan, Perkembangan fizikal dan estetika Sains dan teknologi Ketrampilan diri

 Bahan kurikulum:
Sukataan pelajaran

 Bahan Kurikulum:
Dokumen Standard Kurikulum

 Reka bentuk kurikulum:
Linear 

Reka bentuk kurikulum:
Modular 

Organisasi kurikulum:
Tahap I (Tahun 1, 2 dan 3)
Mata pelajaran Teras, Wajib dan Tambahan


Tahap II (tahun 4, 5 dan 6)
Mata pelajaran Teras, Wajib dan Tambahan
Organisasi kurikulum:
Tahap I (Tahun 1,2 dan 3)
Modul Teras Asas, Modul Teras tema dan modul Elektif.

Tahap II (tahun 4, 5 dan 6)

 Elemen
Memahiran berfikir secara Kritis dan Kreatif 

 Elemen
Kreativiti dan inovasi, keusahawanan serta teknologi Maklumat dan komunikasi (ICT) secara explisit.

 Fokus:
3M (Membaca, menulis dan mengira)
 Fokus:
4M (Membaca, menulis, mengira dan menaakul)


Untuk penambahan, mungkin ini membantu :
Perbezaan Dasar KBSR dan Dasar KSSR by EduWeb SGO

Related Posts

Perbezaan Dasar KBSR dan Dasar KSSR
4/ 5
Oleh