Dasar Baru Pendidikan di Malaysia oleh Kementerian Pendidikan Malaysia


Dasar Baru Pendidikan di Malaysia oleh Kementerian Pendidikan Malaysia
Dasar Baru Pendidikan di Malaysia oleh Kementerian Pendidikan Malaysia
Semakin hari dunia pendidikan di negara kita semakin mencabar bagi memastikan matlamat untuk melahirkan modal insan yang hebat menjadi satu kenyataan. Disini SGO akan kongsikan dasar-dasar baru pendidikan yang telah atau sedang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

Download Power Point disini :

Dasar Baru Pendidikan di Malaysia oleh Kementerian Pendidikan Malaysia


Berikut disenaraikan Dasar-dasar Pendidikan Baru oleh KPM :

  • 1MURID 1SUKAN [1M1S]
  • MEMARTABAT BAHASA MELAYU & MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS [ MBMMBI]
  • PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH [PBS] 
  • KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH [KSSR]
  • BIDANG KEBERHASILAN EKONOMI NEGARA [NKEA]
  • BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA [NKRA]
  • TRASNFORMASI PENDIDIKAN VOKASIONALDasar Baru Pendidikan di Malaysia oleh Kementerian Pendidikan Malaysia by MoeGov

Exclusive Untuk Ibu Bapa, Guru dan Murid Sertai Kami

Dasar Baru Pendidikan di Malaysia oleh Kementerian Pendidikan Malaysia
4/ 5
Oleh